Uw zoekopdracht aanpassen

Zoekresultaat

Er zijn 7122 resultaten

 
Resultaat 1 tot 10 van 7122 resultaten
 • Rekentools - Notionele interestaftrek of investeringsaftrek - inkomstenjaar 2017
  Voor het inkomstenjaar 2017 kan uw vennootschap gebruik maken van de permanent heringevoerde investeringsaftrek van 8% van de aanschaffingswaarde van nieuwe beroepsmatige investeringen. Kiest zij daarvoor, dan heeft zij voor datzelfde boekjaar wel geen recht op de notionele interestaftrek van 0,737% op het eventueel te corrigeren eigen vermogen van uw vennootschap op 31.12.2016. Gebruik onze rekentool om te berekenen of het in uw situatie beter is om te kiezen voor de investeringsaftrek dan wel voor de notionele...
  Klik hier
 • Advies Vennootschappen - Optimaliseer nu uw sociale bijdragen voor 2017!
  Uw definitieve sociale bijdragen worden berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Daar uw sociale kas uw inkomen van 2017 nog niet kent, betaalt u voorlopige bijdragen op uw inkomen van 2014. Moet u ingrijpen?
  Klik hier
 • Advies Vennootschappen - Kies het laagste btw-kerstvoorschot!
  Als btw-kwartaalaangever moet u voortaan jaarlijks een decembervoorschot betalen. Hoe berekent u dat en tegen wanneer moet u dat betalen?
  Klik hier
 • Advies Vennootschappen - Nog snel een (plug-in)fakehybride aanschaffen?
  In het wetsontwerp ter uitvoering van het zomerakkoord staat nu heel concreet hoeveel elke bijkomende gram CO2 u zal kosten vanaf 2020. Ook voor de ‘fakehybride’ komen er nieuwe spelregels. Schaft u het best nog uw auto in 2017 aan?
  Klik hier
 • Advies Vennootschappen - Wijninckx-bijdrage van 1,5% naar 3% in 2018!
  Even opfrissen. De zgn. Wijninckx-bijdrage werd ingevoerd met de Programmawet van 22.06.2012. In afwachting van een definitieve regeling die normaal had moeten ingaan op 01.01.2017, geldt nog steeds de oude voorlopige regeling, waarbij uw vennootschap 1,5% moet betalen op de premies die ze stort voor de opbouw van uw extralegaal pensioen en overlijdensdekking als bedrijfsleider, voor zover en in de mate dat de premies op jaarbasis méér dan € 31.836 (bedrag voor 2017) bedragen. Verdubbeling bijdrage in 2018....
  Klik hier
 • Advies Vennootschappen - Belastingen betaald met rc: fictieve interest aftrekbaar?
  Een zaakvoerder leent renteloos bij zijn bvba. Hij brengt de fictieve interesten waarop hij belast wordt in als beroepskosten in de mate dat hij de lening gebruikte om voorafbetalingen en personenbelasting te betalen. Wat vond de rechter?
  Klik hier
 • Advies Vennootschappen - Geen fiscale aftrek bij supplement na controle?
  Controle. Is uw controleur het niet eens dat u een bepaalde kost in mindering gebracht heeft, dan zal hij die als een zgn. verworpen uitgave beschouwen en bij uw belastbare winst voegen. Het gevolg is dan dat uw winst met bv. € 5.000 stijgt. Soms niets te betalen. Indien u nog overgedragen fiscale verliezen heeft of andere aftrekposten zoals notionele interestaftrek, investeringsaftrek, ..., kunt u deze in mindering brengen van de bijkomende belastbare winst. Heeft u nog voldoende van deze aftrekken, dan...
  Klik hier
 • Advies Vennootschappen - Zijn inkomsten uit nevenactiviteiten beroepsinkomsten?
  Een advocaat zetelt in een orgaan van het BIBF (Beroepsinstituut van Boekhouders en Fiscalisten). De zitpenningen die hij ontvangt, geeft hij aan als diverse inkomsten. Volgens de fiscus zijn dit beroepsinkomsten. Wat zei de rechter?
  Klik hier
 • Advies Vennootschappen - Familiebedrijf schenken: beter in Brussel?
  Sinds begin dit jaar heeft het Brussels gewest een regeling die bijna identiek is aan die in Vlaanderen inzake schenken van familiebedrijven. Wanneer kunt u schenken tegen 0% en wat zijn de kleine verschillen met Vlaanderen?
  Klik hier
 • Advies Vennootschappen - Hoe legt u nog maximaal kosten ten laste van 2017?
  Aangezien de tarieven van de vennootschapsbelasting volgend jaar zakken, is het interessant om de belastbare winst voor dit jaar zo klein mogelijk te houden. Welke kosten kunt u nog ten laste leggen en waarop moet u daarbij letten?
  Klik hier
 
Resultaat 1 tot 10 van 7122 resultaten

Verfijn resultaat

Hulpmiddelen

Data


  Thema's