Nieuws toegevoegd op: 17.02.2017

Recentste nieuws

Investeringsaftrek - Attest

Attest energiebesparende investering nu aanvragen!

Vennootschappen en eenmanszaken die in 2016 energiebesparende investeringen gedaan hebben, kunnen mogelijk aanspraak maken op de verhoogde investeringsaftrek. U moet dan wel tegen 31.03 actie ondernemen! Waarover gaat het?

Energiebesparende investeringen. Daarmee worden beroepsmatige investeringen bedoeld in isolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen, warmtekrachtkoppeling, enz., waarvoor u een bijzondere investeringsaftrek kunt krijgen van 13,5% op het bedrag van de investering.

Attest nodig. U heeft wel slechts recht op deze investeringsaftrek als u een attest heeft van de bevoegde gewestelijke overheid dat het energiebesparende karakter van de investering bevestigt.

Tijdig aanvragen! Namelijk binnen de drie maanden na de laatste dag van (in principe) het boekjaar waarin de investeringen gebeurd zijn. Voor 2016 is dat dus uiterlijk op 31.03.2017. Bent u te laat met die aanvraag, dan bent u de verhoogde investeringsaftrek onherroepelijk kwijt.

Vraag uiterlijk op 31.03.2017 het attest aan voor de energiebesparende investeringen van 2016, zo geniet u voor deze investeringen een verhoogde investeringsaftrek van 13,5%!

Contactgegevens
Indicator | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 016 35 99 00 | Fax: 016 70 14 01
klantenservice@indicator.be | www.indicator.be

Maatschappelijke zetel
ELS Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878