< Terug

Thema: Handelshuur

Verhuur van een handelspand voor korte duur (Vlaanderen)

Verhuur van een handelspand voor korte duur (Vlaanderen)

Sinds 1 september 2016 is het mogelijk in Vlaanderen een handelshuur af te sluiten van maximaal één jaar.

Handelshuur voor minder dan één jaar!

Het decreet van 17 juni 2016 (Belgisch Staatsblad van 26 juli 2016) voorziet de mogelijkheid in het Vlaams gewest om een handelshuur af te spreken van één jaar of minder. Zodra de huur langer dan één jaar loopt, is de gewone regeling van handelshuur van toepassing.

Let op! Ook als u meerdere dergelijke contracten sluit zodat de totale duur langer dan één jaar is, dan geldt de handelshuurregeling.

Wat op het einde? Loopt de voorziene termijn af, dan stopt zo'n kortlopend contract automatisch. Er is dus geen opzeg nodig.

Tussentijds opzegbaar? De huurder kan tijdens de looptijd van het contract opzeggen mits hij aangetekend of via deurwaardersexploot een opzeg geeft. Vertrekt hij zonder meer, dan moet hij één maand huur als vergoeding betalen. Er kan wel een hogere vergoeding afgesproken worden. Als verhuurder kunt u daarentegen niet opzeggen tijdens de voorziene duurtijd. Ook een uitzetting tijdens de looptijd is niet mogelijk.

Huurprijs

Hierin zitten alle belastingen die van toepassing zijn op het onroerend goed. De kosten voor water, gas en elektriciteit moeten wel nog apart door de huurder betaald worden. Wilt u dat de huurder de onroerende voorheffing betaalt, dan moet u die dus opnemen in de huurprijs.

Verbouwingen

Hier is een regeling voorzien die afwijkt van de gewone handelshuur. Zo mag de huurder enkel werken uitvoeren waarvan de kosten één jaar huur niet te boven gaan. U kunt als verhuurder vragen om het pand terug in dezelfde staat te herstellen. Indien u de verbouwingen behoudt, is er geen vergoeding, tenzij dit anders voorzien is in het contract.

 

 

 

Contactgegevens
Indicator | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 016 35 99 00 | Fax: 016 70 14 01
klantenservice@indicator.be | www.indicator.be

Maatschappelijke zetel
ELS Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878