< Terug

Thema: Arbeidscontract

Arbeidsovereenkomst voor studenten

Werken met jobstudenten

Als u met een student een arbeidsovereenkomst sluit, moet die een hele reeks verplichte vermeldingen bevatten. Gebruik daarom zeker ons model, waarin er rekening gehouden werd met die verplichte bepalingen.

Schriftelijk. De overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk en afzonderlijk vastgesteld worden. Dit moet gebeuren uiterlijk op het tijdstip van de indiensttreding.

Verplichte vermeldingen. Er moeten een aantal specifieke vermeldingen opgenomen worden die niet verplicht zijn in andere arbeidsovereenkomsten. Dit is bv. het geval voor de toepasselijkheid van de Loonbeschermingswet, het bevoegde paritair comité, de plaatsaanduiding waar de EHBO-verbanddoos zich bevindt, enz.

 

 

Contactgegevens
Indicator | Tiensesteenweg 306 | 3000 Leuven
Tel.: 016 35 99 00 | Fax: 016 70 14 01
klantenservice@indicator.be | www.indicator.be

Maatschappelijke zetel
ELS Belgium nv | Hoogstraat 139 - Bus 6 | 1000 Brussel
RPR Brussel | Btw BE 0436.181.878