Fiscus en controle

Fiscale controletechnieken

Deel I - Wie komt er controleren?

1. Wie komt er controleren?

1.1. Wie is wie bij de fiscus?

Wanneer u documenten ontvangt van de fiscus, dan zijn die ondertekend door een of meerdere personen met een van de volgende graden: adviseur, attaché, fiscaal deskundige e.d. Die contactperso(o)n(en) noemt u dan meestal gewoon­weg uw ‘controleur...