Organisatie en structuur

Fusies en splitsingen

1. Waarom ‘reorganiseren’ groepen van vennootschappen?

Bij wijze van inleiding staan we eerst even stil bij de diverse niet-fiscale redenen waarom de bedrijfsleider van een groep van vennootschappen zou kunnen beslissen om tot een interne reorganisatie over te gaan.

1.1. Belang van een duidelijk niet-fiscaal motief

Merk op dat de hiernavolgende beschouwingen meer zijn dan een opwarmertje. Verder in de uiteenzetting zal inderdaad blijken dat de aanwezigheid van ‘doorslaggevende niet- fiscale beweegredenen’ van cruciaal belang is om te kunnen besluiten tot een belastingvrije reorganisatie.