Btw

Factureren als aannemer

1. Wanneer moet u als aannemer factureren?

1.1. Verplichting tot facturatie

Algemeen principe

Als btw-plichtige bent u in principe verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer u goederen levert of diensten verricht voor andere btw-plichtigen (handelsondernemingen, vzw’s, vrije beroepen, ...) of voor een niet-btw-plichtige rechtspersoon zoals gemeenten, steden en provincies, overheidsdiensten, ... (art. 53, §2, lid 1, 1° </...