Btw

Correct factureren

1. De verplichting om te factureren

1.1. Voor welke handelingen bent u verplicht om te factureren?

Algemeen facturatieprincipe. Als btw-plichtige bent u in principe verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer u goederen levert of diensten verricht voor andere btw-plich­tigen (bv. een bakker, een keukenfabrikant, een boekhoudkantoor, een bandencentrale, ...) of voor een niet-btw-plichtige rechtspersoon (bv. een gemeente) (art. 53, §2 W.Btw)...