Btw

Praktische btw-gids diensten

Deel 1. Overzicht van waar u rekening mee moet houden

1. Wat is een dienst?

1.1. Wat is het verschil met een levering?

Onderscheid ‘levering van een goed’ en ‘dienstprestatie’. In principe is al wat geen levering is van een goed, een dienstprestatie (art. 18, §1, lid 1 W.Btw