Uitgaven en lasten

Voorafbetalingen

Deel 1. Inleiding

1. De fiscus wacht niet graag op zijn centen!

1.1. Wachten op uw vennootschapsbelasting

Eerst uw aangifte indienen. Stel dat u werkt via een vennootschap waarvan het boekjaar gelijkloopt met het kalenderjaar N. De vennootschapsbelasting die uw vennootschap dan moet betalen over dat boekjaar N, is dan gekend op het moment van de opmaak van de balans en de resultatenrekening.
De aangifte va...