Uitgaven en lasten

Sociale bijdragen

1. Vragen en antwoorden over het sociaal statuut zelf

1.1. Wie wordt er beschouwd als zelfstandige?

1.1.1. Iedereen die geen werknemer is of ambtenaar

Principe. Voor de sociale zekerheid is een zelfstandige ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsbezigheid uitoefent zonder arbeidsovereenkomst of statuut. Het gaat dus m.a.w. om mensen (geen vennootschappen) die beroepshalve bezig zijn zonder in een gezagsrelatie te sta...