Referentiegidsen

Vennootschapsbelasting

Hoofdstuk 1

Aan de vennootschapsbelasting ­onderworpen belastingplichtigen

V 10
Aan de vennootschapsbelasting (venn.b.) zijn onderworpen, de binnenlandse vennoot­schappen (art. 179 WIB 92), zoals omschreven in het fiscaal recht (V 20). Hoewel ze aan deze definitie beantwoorden, worden bepaalde entiteiten er toch van uitgesloten (<...