< Terug

Document geactualiseerd/toegevoegd op: 15.02.2017

Thema: Arbeidscontract

Arbeidsovereenkomst voor studenten

Werken met jobstudenten

Als u met een student een arbeidsovereenkomst sluit, moet die een hele reeks verplichte vermeldingen bevatten. Gebruik daarom zeker ons model, waarin er rekening gehouden werd met die verplichte bepalingen.

Schriftelijk. De overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk en afzonderlijk vastgesteld worden. Dit moet gebeuren uiterlijk op het tijdstip van de indiensttreding.

Verplichte vermeldingen. Er moeten een aantal specifieke vermeldingen opgenomen worden die niet verplicht zijn in andere arbeidsovereenkomsten. Dit is bv. het geval voor de toepasselijkheid van de Loonbeschermingswet, het bevoegde paritair comité, de plaatsaanduiding waar de EHBO-verbanddoos zich bevindt, enz.

 

 

© INDICATOR nv
Tel.: 016/35 99 00 • Fax: 016/70 14 01
klantenservice@indicator.be • www.indicator.be
Tiensesteenweg 306 • 3000 Leuven
RPR Leuven • Btw BE 0887.611.663